nalatrip.com

PRIVACYBELEIDOver cookies

We gebruiken cookies op onze verschillende websites om de activiteiten van onze bezoekers op onze sites te vergemakkelijken. Wij gebruiken cookies om technische redenen, maar ook om het verkeer op onze verschillende sites te kunnen meten om puur statistische redenen. De verzamelde informatie is volledig anoniem en bevat geen persoonlijke informatie zoals naam, burgerservicenummer of e-mailadres. Onze cookies kunnen ook geen virussen naar uw computer sturen. Door onze websites te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Wij gebruiken Google Analytics om gegevens op de website te analyseren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand en een kleine hoeveelheid gegevens die door een website naar de browser van een bezoeker wordt gestuurd en daar op de harde schijf van de bezoeker worden opgeslagen. Alle websites kunnen cookies naar de browser van een bezoeker sturen als de instellingen in de browser dit toestaan. Bij een terugkerend bezoek kunnen we daarom deze cookie van de bezoeker verzamelen en de inhoud van onze sites aanpassen om het u als bezoeker gemakkelijker te maken, of om een ​​bepaald type communicatie te targeten dat uniek is aangepast aan u als bezoeker. Deze cookie blijft meestal aanwezig totdat de gebruiker ervoor kiest cookies te verwijderen, wat kan worden gedaan in de browserinstellingen.

Cookies uitschakelen

Als u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u cookies uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt de browser ook zo instellen dat u elke keer dat de website een cookie op uw computer probeert te plaatsen, een vraag krijgt. Via de browser kunnen eerder opgeslagen cookies ook worden verwijderd, zie de helppagina's van de browser voor meer informatie.

Privacybeleid

§ 1. INLEIDING
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.nalatrip.comLees alle voorwaarden aandachtig door voordat u verdergaat. Door deze voorwaarden te accepteren, u stemt ermee in een juridisch bindende overeenkomst aangaan bij Nalatrip.com, Flygi AB met Zweeds organisatienummer 559091-4429.

Als u onze voorwaarden niet accepteert, wordt er geen toestemming gegeven en kunnen de website en de bijbehorende services in een dergelijke situatie niet worden gebruikt.

Indien de aangegane overeenkomst dient te worden beëindigd, kan dit als volgt:

Stuur een e-mail naar onze klantenservice en vraag om een ​​opzegformulier. Dit formulier moet teruggestuurd worden naar kontakt@flygi.se

Onderstaande voorwaarden kunnen verandering. Voordat wijzigingen van kracht worden, worden gebruikers als volgt op de hoogte gesteld:

Eventuele wijzigingen worden op de website doorgevoerd.

§ 2. DOEL
Het doel van de website is e-commerce als volgt:

Regeling van vliegreizen, hotelovernachtingen en verhuur van autoverhuur en verkoop van JR Pass. Houd er echter rekening mee dat Flygi AB alleen de informatie verstrekt en zelf geen reizen, hotelovernachtingen verkoopt of de verhuur van voertuigen regelt.

§ 3. EIGENDOM VAN DE WEBSITE De
website is eigendom en beheerd by Nalatrip.comFlygi AB in haar hoedanigheid van rechtspersoon, gevestigd in Göteborg.

§ 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN
a) Het is onaanvaardbaar zich te gedragen op een beledigende, bedreigende, discriminerende,
pornografische of anderszins obscene wijze op de website.
b) Aanvullende verplichtingen van gebruikers:

Er moet een goede toon worden gebruikt bij het gebruik van het forum van de site.

§ 5. INTELLECTUELE EIGENDOM
Het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat beschikbaar is op de website mag niet worden gebruikt zonder toestemming van de auteur. Het is gebruikers dus niet toegestaan ​​om dergelijk materiaal te kopiëren, te verspreiden, commercieel te exploiteren, te reproduceren of anderszins te profiteren.

§ 6. BETALING
Aankopen van gebruikers op de website worden afgehandeld en moeten worden betaald zoals hieronder.
De eindpartner is verantwoordelijk voor alle betalingsafhandeling en afschrijving vindt als volgt plaats:
De betalingspagina van de eindpartner.

§ 7. BELEID PERSOONSGEGEVENS
a) Nalatrip.com, Flygi AB verbindt zich ertoe de gegevensbeschermingsverordening (GDPR) na te leven
waarvan het doel onder meer is de fundamentele rechten en vrijheden van het individu te beschermen.

b) Persoonsgegevens die zullen/kunnen worden verwerkt
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaat de gebruiker akkoord met de volgende verwerking van persoonsgegevens:
Burgerservicenummer, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, woonplaats, geslacht en volledige naam. Gevoelige persoonsgegevens mogen niet worden verzameld en verwerkt.

c) Hoe de persoonsgegevens worden verwerkt
persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: De
persoonsgegevens worden gebruikt voor het boeken van eventuele tickets door derden.

d) Derde man.

De persoonsgegevens van gebruikers kunnen als volgt worden bekendgemaakt aan derden, zowel binnen als buiten de EU/EER:
de persoonsgegevens worden gedeeld met onze bezorgpartner Skyscanner. Deze persoonsgegevens worden gebruikt bij het afnemen van diensten die Skyscanner aanbiedt.

e) Periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel.

f) Encryptie De
website beschikt over een SSL (Secure Socket Layer) certificaat dat ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker op een veilige en vertrouwelijke manier worden overgedragen door de informatie te versleutelen.

g) Gebruikersrechten

Recht op inschrijving uittreksel

Gebruikers hebben na toestemming het recht om een ​​uittreksel uit het register te ontvangen waarin wordt bevestigd of de persoonsgegevens worden verwerkt. Als de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben gebruikers het recht om deze in te zien.

Registeruittreksels kunt u opvragen bij onze gegevensbeschermingsvertegenwoordiger Jonathan Holm via telefoon +468-399132 of e-mail kontakt@flygi.se.

Het uittreksel uit het register wordt schriftelijk, digitaal of per post, verstrekt.

Recht op informatie en recht op rectificatie

Na het geven van toestemming heeft de gebruiker het recht om zich bij Nalatrip.com, Flygi AB te wenden om na te gaan welke persoonsgegevens zijn opgeslagen en om onjuiste informatie te laten wijzigen. Als er geen informatie ontbreekt, heeft de gebruiker ook het recht om deze aan te vullen.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kan een persoon om wiens persoonsgegevens het gaat eisen dat de verwerking daarvan wordt beperkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoon in kwestie al om correctie heeft verzocht wegens onjuiste informatie. Gedurende deze tijd, de verwerking
van de onjuiste gegevens kan dan ook worden beperkt.

data portabiliteit
In sommige gevallen heeft een persoon die zijn persoonlijke gegevens heeft vrijgegeven het recht om deze te laten verplaatsen naar een andere, zoals een mediadienst. De persoon die de persoonsgegevens als eerste heeft ontvangen, moet vervolgens een dergelijke doorgifte faciliteren.

Recht op bezwaar
In sommige gevallen heeft een persoon het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is van toepassing wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor de vervulling van een taak van algemeen belang, in het kader van de uitoefening van gezag of na een belangenafweging.

Recht om te verwijderen
Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens desgewenst te laten verwijderen. Er zijn uitzonderingen wanneer dit recht wordt beperkt, maar in de volgende gevallen moeten de gegevens worden verwijderd:
– Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld,
– Als de toestemming wordt ingetrokken,
– Of de persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing en de gebruiker
voorwerpen,
– Als er geen legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan die van het individu
interesse in het verwijderen van de informatie,
– Indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt,
– Als verwijdering vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

Als een gebruiker zijn persoonlijke gegevens wil laten verwijderen, dient hij contact op te nemen met ons vertegenwoordiger voor gegevensbescherming Jonathan Holm op telefoon, +468-399132, of e-mail, kontakt@flygi.se.

Telefoonnummer openingstijden: weekdagen 11: 00-15: 00.

Als de gegevens op verzoek worden verwijderd, moeten ook de externe partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen op de hoogte worden gebracht. Dit geldt echter niet als het onmogelijk blijkt of te veel moeite kost.

§ 8. COOKIES
www.flygi.se maakt gebruik van cookies. Dit betekent dat er informatie kan worden opgeslagen in de browsers van gebruikers wanneer zij de website bezoeken. Het doel hiervan is dat de website de computer van een gebruiker herkent, statistieken bijhoudt en zo de gebruikerservaring verbetert.

Een cookie is een klein tekstbestand dat het mogelijk maakt om het communicatiemiddel van een gebruiker te identificeren zonder persoonsgegevens op te slaan. Er zijn twee verschillende soorten cookies, tijdelijke cookies en sessiecookies. Tijdelijke cookies worden voor een langere periode opgeslagen en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de gebruiker inhoud te laten zien die eerder is gemist. Sessiecookies worden verwijderd wanneer de webpagina/browser wordt afgesloten. Dit type cookie kan informatie opslaan zoals de geselecteerde taal en zorgt ervoor dat gebruikers deze niet elke keer opnieuw hoeven te kiezen wanneer ze op de website klikken.

Op de website worden cookies gebruikt voor het volgende doel:
We gebruiken cookies op onze verschillende websites om de activiteiten van onze bezoekers op onze sites te vergemakkelijken. We gebruiken cookies om technische redenen maar ook om puur statistische redenen het verkeer op onze verschillende sites te kunnen meten.

De gebruiker moet actief akkoord gaan met het ontvangen van cookies. Als er geen acceptatie wordt gegeven, kan de gebruiker problemen ondervinden op www.nalatrip.com. Iemand die cookies wil vermijden of gewaarschuwd wil worden voordat ze worden opgeslagen, kan dit zelf wijzigen in de instellingen op zijn apparaat.

§ 9. CONTRACTBREUK VAN DE GEBRUIKER
Een gebruiker die in strijd handelt met wat blijkt uit deze gebruikersfouten wordt als volgt behandeld:
De toegang tot de website wordt geweigerd.

§ 10. DISCLAIMER EN BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID Nalatrip.com, Flygi AB, eigenaar van de website www.nalatrip.com, wijst alle volgende wettelijke verantwoordelijkheden af:

Nalatrip.com wel NIET verkoop geen reizen, hotelovernachtingen of huurautoboekingen en kan dus NIET beantwoord alle vragen over uw boeking. Als u vragen of wijzigingen heeft met betrekking tot uw boeking, kunt u contact opnemen met het reisbureau waarbij u uw aankoop heeft gedaan of met de luchtvaartmaatschappij zelf.

§ 11. JURISDICTIE
De website, www.nalatrip.com, wordt beheerd vanuit Zweden en de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Zweedse wet.

§ 12. CONTACT
Voor vragen over de website en de inhoud ervan zijn wij bereikbaar via e-mail kontakt@flygi.se.
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming.